زنجیره امید

آرشیو فایل های قابل دانلود

لیست انتظار کودکان نیازمند زنجیره امید

مرداد 98

دانلود فایل

Annual Report

March 2018 - March2019

دانلود فایل

گزارش عملکرد سالیانه

سال 1397

دانلود فایل

Latest News

Excavation and Nailing Phase of Zanjireh Omid 540-bed Pediatric Hospital

Construction of Zanjireh Omid 540-bed Pediatric H...

Read more