لیست انتظار کودکان زنجیره امید

-

نوع بیماری: ارتوپدی
هزینه مورد نیاز: 0

توضیحات:

فایل جدیدترین لیست انتظار کودکان در صفحه " آرشیو فایل" از گزینه "چگونه به ما کمک کنید" در منوی اصلی، قابل دانلود می باشد.

می خواهم کمک کنم

تازه ترین اخبار

محرومیت هزاران کودک از خدمات بیمارستانی که ساخته نشد

مریم مرعشی مدیرعامل مؤسسه خیریه بین‌المللی زنجیره...

مطالعه خبر

ساخت بیمارستان کودکان در کما

کودکان و کمبود خدمات درمانی تخصصی/ نماینده مجلس: ...

مطالعه خبر