موسسه خیریه کودکان زنجیره امید

زنجیره امید در یک نگاه


موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید دریک نگاه

                                                                                                

مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید در تیر ماه 1386 شروع به کار کرده است. این مؤسسه خدمات درمانی خود را با کمترین هزینه به کودکان زیر 18 سال بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیت و طبق استانداردهای بین المللی در سه رشتۀ قلب، ارتوپدی و ترمیمی ارائه می دهد. زنجیره امید فقط یک مؤسسه خیریه برای درمان کودکان نیست؛ این مؤسسه با ورود تیم های بین المللی و در جریان همکاری با پزشکان فوق تخصص مجرب داخلی جهت ایجاد کیفیت مطلوب درمان، دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آموزشی برگزار می کند و همچنین اولین مؤسسه خیریه است که در درون خود تیم فوق تخصصی پزشکان ایرانی و فرانسوی دارد. تاکنون 150 تیم فرانسوی جهت انجام مأموریت پزشکی و تعامل درمانی و علمی و آموزشی به ایران سفر کرده اند. همچنین بیش از 152 پزشک برای دوره های کوتاه مدت Observer و 3 پزشک برای دوره های بلند مدت Clinical اعزام شده اند که توسط سفارت فرانسه در ایران و زنجیره امید فرانسه ( La Chaine de L'espoir )تحت حمایت مالی قرار گرفته اند. یکی از شاخصه های مهم فعالیت های زنجیره امید کاهش چشمگیر هزینه های درمان با بالاترین سطح استاندارد کیفیت درمان است.

از آغاز فعاليت زنجيره اميد تاکنون بیش از 14000 کودک بیمار ارتوپدی، قلبی و ترمیمی از سراسر کشور توسط این مؤسسه مورد جراحی فوق تخصصی قرار گرفته و درمان شده اند. زنجيره اميد طبق پرونده مددجويان در طول فعاليت خود، از همه 31 استان کشور پذيرش داشته است.

فعالیت های این مؤسسه به سه شاخه اصلی تقسیم می شود:

  • فعالیتهای درمانی: برای درمان کودکان.
  • فعالیتهای ساختاری: برای رسیدن به استاندارد فوق تخصصی در پزشکی کودکان.
  • فعالیتهای آموزشی پزشکی: برای ارتقای کیفی رشته های فوق تخصصی کودکان.

گفتنی است فعاليت های مؤسسه خيريه زنجيره اميد در بستر همکاری گسترده علمی با مؤسسه خيريه زنجيره اميد فرانسه (La Chaine de L'espoir) انجام می شود.

آموزش های کوتاه مدت:

منظور از آموزش کوتاه مدت در زنجیره امید، ورود تیمهای پزشکی به ایران و اقامت حدود یک هفتهای آنها است که در این مدت   تیمهای پزشکی داخلی ، فلوشیبهای دانشگاه تهران و حتی  رزیدنتها در کلینیکها و جراحیها حضور دارند که با هماهنگی وزارت بهداشت، بیمارستانهای همکار و هیئت علمی مؤسسه انجام میشود به آموزش تازههای علم پزشکی میپردازند.

 از شروع آغاز به کار زنجیره امید تا به حال 150 تیم پزشکی در سه رشته قلبی، ارتوپدی و ترمیمی به ایران سفر کردهاند.

آموزش بلند مدت:

از اهداف دیگر مؤسسه خیریه زنجیره امید در کنار درمان کودکان نیازمند، ارتقای سطح کیفی رشتههای فوق تخصصی کودکان در سه رشته قلب، ارتوپدی و ترمیمی  در کشور است. در نتیجه، این مؤسسه با اعزام پزشکان داوطلب به مراکز دانشگاهی و درمانی خارج از کشور، امکان آموزش  و شرکت در کنگرههای علمی را فراهم  میکند

برگزاری کلینیک‌ های رایگان تشخیصی    

در سال 1398 تعداد 14 کلینیک توسط پزشکان فوق تخصص داوطلب داخل و خارج از کشور برگزار شده است که تمامی بیماران بصورت رایگان تحت معاینه قرار گرفتند.  

1- درمان و جراحی بیماران مبتلا به اسکولیوز (با انحراف 100 درجه و بیشتر)

درمان و جراحی بیماران مبتلا به اسکولیوز (انحراف ستون فقرات) با درجات پایین و متوسط در کشور ایران سال ها رواج داشته است. تعدادی از بیماران با انحراف بیشتر از 100 درجه به علت خطر و پرریسک بودن جراحی نیاز به استفاده از تیم تخصصی و مشاهده سیستم عصبی و نخاعی در حین عمل جراحی دارند. لذا زنجیره امید با  ورود دستگاه Intraoperative Neuromonitoringو ورود تیم فوق تخصصی ارتوپدی ستون فقرات به سرپرستی پروفسور کیوان مزدا موفق به انجام این نوع جراحی خاص شد.      مؤسسه زنجیره امید، با خرید دستگاه فوق این بیماران را با هزینه بسیار کمتری درمان کرده است. هدف از خرید این دستگاه، استفاده برای تمام بیماران اسکولیوز جهت رویت سیستمهای عصبی در حین اعمال جراحی است. از اهداف دیگر خرید این دستگاه آموزش آن برای پزشکان داخل کشور است که باعث میشود بیماران برای درمان به خارج از کشور اعزام نشوند.  

2- جراحی موفقیت آمیز قفسه سینه با استفاده از ابزار جراحی به نام «ناس» برای اولین بار در ایران توسط تیم پزشکی مؤسسه خیریه زنجیره امید

این عمل جراحی برای اولین بار در سال 1990 توسط زنجیره امید به کمک دوربین (توراکوسکوپ)   و به کمک ابزار مخصوصی که در این جراحی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد فرو رفتگی قفسه سینه اصلاح میشود. این ناهنجاری بر روی قلب و ریه فرد فشار وارد میکند و میتواند مشکلات تنفسی برای بیمار به وجود آورد. این بیماری که در اصطلاح، سینه قیفی (Pectus Excatum) نام دارد به علت فرو رفتن چند دنده و استخوان نخاع  به داخل ایجاد میشود.  

3- پروژه کاهش مرگ و میر قلب نوزادان، با راه اندازی NICUدر مرکز طبی کودکان

مؤسسه زنجیره امید پس از بررسی میزان قابل توجه مرگ و میر قلب کودکان در ایران قبل و بعد از عمل جراحی در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته تصمیم به اجرای پروژه کاهش مرگ و میر قلب کودکان در مرکز پزشکی کودکان نمود، که تنها بیمارستان قلب کودکان است که در درون یک بیمارستان کودکان قرار دارد. این مؤسسه پس از ارزیابی علل مرگ و میر اقدام به اجرای پروژه ساختاری در جهت کاهش میزان مرگ و میر قلب کودکان نمود. طبق بررسیهای انجام شده زنجیره امید بر آن شد که با اقدامات مؤثر در رفع این موضوع عمل نماید.

کلیه اقدامات انجام شده به شرح زیر است:

-          ساخت و تجهیز NICU در مرکز پزشکی؛

-          آموزش پرستاران و کادر درمانی در داخل و خارج کشور؛

-          دعوت از تیمهای پزشکی بین المللی؛

-          پرداخت اضافه حقوق پرستاران این مرکز به مدت سه سال؛

-          تجهیز کامل اتاق عمل قلب.

با اجرای این پروژه میزان قابل توجه مرگ و میر قلب کودکان قبل و بعد از عمل جراحی از 23.4 به  2.6 درصد کاهش یافت.

4- جراحی و پیوند انگشت پا به دست

از جمله عمل های فوق تخصصی که جزو عمل های خاص است و در حال حاضر در کشور بسیار متداول نیست، پیوند انگشت پا به دست است. پزشکان مجرب زنجیره امید با پیوند دو انگشت از پا به دست برای کودکانی که به علل مادرزادی و یا بر اثر حادثه انگشت دست ندارند، سبب می شوند این کودکان موفق به استفاده از دست خود شوند. اگرچه زیبایی ظاهری در این نوع جراحی مدنظر نیست، بلکه اثربخش بودن کارکرد دست برای این کودکان مهم است.

5- جراحی شبکه براکیال (پیوند عصب با استفاده از چسب بیولوژیک به جای استفاده از نخ بخیه ) و ترمیم عصب

بر اساس آمارهای جهانی از هر 2 هزار کودک متولد شده، 3 کودک در بدو تولد بر اثر آسیبهای ممکن در زایمان طبیعی (و حتی گاهی سزارین)، از ناحیه اعصاب شبکه بازویی (شبکه براکیال) دچار آسیب میشوند ؛ که میتواند اثرات همیشگی و پایدار به جا بگذارد، از جمله فلج دست (فلج ارب)   اما  به دلیل بیتوجهی به شیوههای جدید درمانی و نبود تجهیزات مورد نیاز برای درمان این کودکان، امکان درمان قطعی این کودکان در کشور فراهم نشده است.  در همین راستا، مؤسسه خیریه زنجیره امید با تیم پزشکی متبحر و وارد کردن چسب مخصوص بیولوژیک جهت پیوند عصب (Nerve Transplantation)، و همین طور سیستم ترمیم عصب (Nerve Graft) برای این جراحی استفاده میکند.  این سیستم برای اولین بار در ایران توسط تیم جراحی دست زنجیره امید به سرپرستی پروفسور فیلیپ ولنتی به کار رفته است  و با آموزشهای لازمه هم اکنون پزشکان داوطلب ایرانی کاملا به این جراحی مسلط شده و نیازی به حضور تیم خارجی وجود ندارد

 

6- راه اندازی و تجهیز اقامتگاه کودکان-  (خانه اطفال مؤسسه خیریه زنجیره امید)

مؤسسه خیریه زنجیره امید اقامتگاهی با ظرفیت پذیرش 30 نفر شامل 15 کودک بیمار به همراه مادر راه اندازی و تجهیز کرده است. هدف از این اقدام تأمین محل اقامت و امکان درمانهای ویژه برای بیماران تحت پوشش مؤسسه خیریه زنجیره امید است که در شهرستان اقامت دارند و در محل زندگیشان امکان درمان استاندارد وجود ندارد. در این مرکز درمانها و مراقبتهای ویژه قبل و بعد از عمل به بیماران ارائه میشود و همچنین کلینیک توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی جسمی، ذهنی و گفتار درمانی طبق پروتکل کودکان و کلینیک جهت پروژه شکاف کام و لب در این مؤسسه راه اندازی شده است.     از جمله مزایای این مرکز میتوان به کاهش هزینههای بیمارستانی  اشاره کرد

7. ایجاد پروتکل شکاف کام و لب 

اگرچه درمانهای شکاف کام و لب در کشور ایران در مقاطع سنی مختلف و به روشهای گوناگون و با متخصصان رشتههای مختلف انجام میشود، لیکن با توجه به عدم دسترسی به یک پروتکل درمانی واحد در قالب یک تیم فوق تخصصی نتیجه حاصله از درمان نوزادان مطلوب نیست. لذا مؤسسه خیریه زنجیره امید با تشکیل تیم فوق تخصصی (شامل جراح پلاستیک، مشاور ژنتیک، فوق تخصص داخلی قلب کودکان، گفتاردرمان، شنوایی سنج، جراح گوش و حلق و بینی، ارتودنتیست و پروتزیست) و با اتخاذ یک پروتکل درمانی مطابق با استاندارد جهانی در راستای یک روند درمانی جهت دستیابی به کاملترین نتیجه مطلوب درمانی اقدام کرده است. این امر سبب میشود که این کودکان با بهبودی کامل به عنوان یک عضو مفید اجتماع زندگی کنند.

پروژه پناهندگان

عنوان پروژه: حل چالش درمان کودکان بیمار پناهنده قانونی، غیر قانونی و بدون هویت و بازگرداندن آنها به زندگی طبیعی

  با توجه به اولویت درمان برای کودکان زنجیره بدون در نظر گرفتن قوانین حاکم بر کشورها، کودکان کارتدار، بدون کارت و بی هویت را فقط به شرط محرومیت در سه رشته فوق الذکر درمان میکند، و سعی میکند با کمک خیرین و تیم درمانی زنجیره امید بهترین امکانات درمانی را بر اساس استانداردهای بین المللی برای آنها فراهم کند.

  

پروژه کلینیک مدرس

واحد خدمات کلینیکی داخلی قلب اطفال برای ارایه خدمات تشخیصی و درمانی با کیفیت استاندارد بین المللی جهت تشخیص به موقع و اقدام درمانی برای کودکان و نوزادان مبتلا به بیماری های قلبی

 در محل مجتمع درمانگاهي بيمارستان مدرس انجام مي شود .برخي از بيماران در همان محل درمانگاه اكو مي شدند اما به علت كيفيت پايين دستگاه اكو اطفال مستقر در درمانگاه انجام اكوهاي دقيق و اكو جنين با دستگاه موجود قبلی امكان پذير نبود.

 به همین دلیل نوزادان و کودکان بیمار به علت عدم دسترسی مناسب و به موقع به تشخیص و درمان ضریب بهبودی کمتری حاصل نمایند. لذا تکمیل و تجهیز این مرکز سبب دسترسی به موقع کودکان به تشخیص بهتر و اقدام درمانی به موقع که سبب ارتقاء کیفیت درمان و بازگشت سلامت این کودکان می شد.

   بنابر این فضایی به مساحت 100 متر مربع در بیمارستان مدرس بازسازی شده و دستگاه اکو، دستکاه تست ورزش، دستگاه Tilt Test ، مانیتور علایم حیاتی، سقفی IV STAND، دستگاه فشار خون دیجیتال، دستگاه فشار خون جیوه ای، EKG هولتر، یخچال داروئی، سایر دستگاه های پزشکی و همچنین سری کامل وسایل اداری در محل نصب شد.

بیش از یک میلیارد تومان هزینه بابت ساخت، نوسازی و تجهیز کلینک توسط موسسه خیریه زنجیره امید هزینه شد، این هزینه ها توسط حامیان حقیقی، شرکت ها تامین شد

سالانه بیش از 9 هزار کودک و همچنین 1500 زن باردار از خدمات تشخیصی و درمانی این کلینیک بهره می برند.

 پروژه بیمارستان زنجیره امید

موسسه خیریه زنجیره امید به دلیل نیاز مبرم طب اطفال کشور به تخت های بیمارستانی کودکان و همچنین نبود نیروهای فوق تخصصی در رشته های اطفال و کمبود فضاهای آموزشی که بتواند این نیازها را جبران کند، موسسه اقدام به پروژه ساخت بیمارستان 540 تختخوابی آموزشی فوق تخصصی اطفال نمود.زنجیره امید موفق به امضای قرارداد LBOT 95 ساله با این دانشگاه شد. بر اساس این قرارداد زمینی به مساحت 26 هزار متر مربع در منطقه جوادیه تهران در ضلع غربی بیمارستان بهارلو برای مدت 95 سال در اختیار زنجیره امید قرار گرفت. تیم تحقیقاتی زنجیره امید بعد از انجام امکان سنجی های لازم برنامه پزشکی و مدل عملکردی بیمارستان را آماده کردند، همزمان با انجام کارهای مهندسی فاز یک، انجام آزمایشات خاک شناسی توسط شرکت ماندرو در مهر ماه امسال به زنجیره امید ارائه شد . برای قسمت خاکبرداری پروژه در اواخر دی ماه شرکت کیسون با بهترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مناقصه معرفی شد و عملیات خاکبرداری در اوایل اسفند ماه توسط پیمانکار شرکت کیسون شروع شد  و در اواخر آذر ماه 98 به پایان رسیده است.


 

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

محرومیت هزاران کودک از خدمات بیمارستانی که ساخته نشد

مریم مرعشی مدیرعامل مؤسسه خیریه بین‌المللی زنجیره...

مطالعه خبر

ساخت بیمارستان کودکان در کما

کودکان و کمبود خدمات درمانی تخصصی/ نماینده مجلس: ...

مطالعه خبر