موسسه خیریه کودکان زنجیره امید

(خانه اطفال مؤسسه خیریه زنجیره امید)

مؤسسه خیریه زنجیره امید اقامتگاهی همراه با کلینیک توانبخشی ویژه اطفال  با چرخش 200 نفر پذیرش در ماه، راه اندازی و تجهیز کرده است. هدف از این اقدام تأمین محل اقامت و امکان درمانهای ویژه برای بیماران تحت پوشش مؤسسه خیریه زنجیره امید است که در شهرستان اقامت دارند و در محل زندگیشان امکان درمان استاندارد وجود ندارد. در این مرکز درمانها و مراقبتهای ویژه قبل و بعد از عمل و نیز خدمات توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی جسمی و ذهنی، گفتار درمانی و آب درمانی (هیدروتراپی) به بیماران ارائه میشود. همچنین طبق پروتکل کودکان، کلینیکی جهت پروژه شکاف کام و لب در این مؤسسه راه اندازی شده است.

با توجه به اینکه بیماران تحت پوشش این مؤسسه از طبقات نیازمند جامعه بوده و بسیاری از آنها از شهرستانها برای درمان به تهران مراجعه میکنند؛ لذا ساخت این مرکز مزایای اجتماعی فراوانی به همراه دارد. از جمله مزایای این مرکز میتوان به کاهش هزینههای بیمارستانی با توجه به کاهش زمان بستری کودکان در بیمارستان به دلیل مشکلات مالی خانواده بیماران و عدم امکان اقامت در تهران اشاره کرد؛ چرا که خانوادهها به دلیل این شرایط سخت عموماً از ادامه درمان فرزندانشان در تهران منصرف شده و به شهرهایشان برمیگشتند. از این رو، این مرکز امکانات اقامتی برای کودکان نیازمند در مدت درمان و پس از آن را فراهم خواهد آورد. 

اهداف پزشکی

نظر به اینکه مؤسسه زنجیره امید مراقبتهای ویژه و خدمات درمانی را به کودکان بی بضاعت ارائه میکند و لازمه چنین درمانهایی اقامت طولانی مدت قبل و بعد از عمل جراحی است، ساخت این محل نتایج زیر را به همراه خواهد داشت:

 1. نظارت کامل پزشکان زنجیره امید قبل و بعد از عمل کودکان که منجر به حصول نتایج بهتر درمانی خواهد شد؛
 2. کاهش عفونتهای بیمارستانی از طریق کاهش زمان بستری کودکان در بیمارستان؛
 3. تدوین برنامههای مراقبتی قبل و بعد از عمل جراحی و تکمیل فرآیند درمان؛
 4. افزایش فضا برای کودکانی که به مراقبتهای بلند مدت نیاز دارند؛
 5. کاهش هزینههای فیزیوتراپی که حجم وسیعی از هزینههای درمان را شامل میشود و همچنین ارائه بهترین خدمات کاردرمانی مطابق با پروتکل کودکان برای کودکان تحت پوشش زنجیره امید؛
 6. ارائه خدمات مشاوره روانشناسی.

اهداف اجتماعی

با توجه به اینکه بیماران تحت پوشش این مؤسسه از طبقات محروم و پایین جامعه هستند و برای اهداف درمانی از شهرستانها به تهران مراجعه میکنند، ساخت این مرکز مزایای اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. این مزایا عبارتند از:

 1. کاهش هزینههای بیمارستانی با توجه به کاهش زمان بستری کودکان در بیمارستان؛
 2. به دلیل مشکلات مالی خانوادههای بیماران شهرستانی و عدم امکان اقامت در تهران، خانوادهها عموماً از ادامه درمان فرزندانشان منصرف شده و به شهرهایشان باز میگردند. از این رو، این مرکز امکانات اقامتی برای کودکان نیازمند همراه با مادر در طول مدت درمان و پس از آن را فراهم خواهد آورد؛
 3. فراهم آوردن فضای روانی ایمن برای بیماران؛
 4. آموزش پسران و دختران از طریق تدریس دروس ابتدایی به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در تحصیل آنان؛
 5. آموزش والدین از طریق برگزاری کلاسهای کوتاه مدت با موضوع مهارتهای زندگی، آسیبهای اجتماعی، نحوه مراقبتهای کودکان بعد از عمل.

مهمترین شاخصه این پروژه، رسیدن به بهترین نوع درمان باتوجه به کاهش هزینههای درمانی است. در این راستا مراحل زیر برای هر کدام از بیماران اجرا میشود: 

    - تشکیل کلینیکهای فوق تخصصی توسط پزشکان عضو زنجیره امید؛

    - ارجاع بیماران قبل و بعد از عمل ارتوپدی جهت دریافت خدمات توانبخشی، در بیمارانی که نیاز به عمل جراحی دارند؛

    - ارجاع بیماران مطابق تشخیص و دستورالعمل پزشک، در بیمارانی که نیاز به عمل جراحی ندارند؛

   - معاینه و ویزیت مجدد در طول فرایند درمانی، جهت پیگیری روند درمان، توسط پزشکان زنجیره امید.

این پروژه شامل سه بخش است:

1. بخش اقامتی

2. بخش پزشکی و توانبخشی که شامل چهار بخش فیزیوتراپی، کاردرمانی(جسمی و ذهنی)، گفتار درمانی و آب درمانی است

3. بخش آموزشی

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

برگزاری کلینیک ارتوپدی دکتر نبیان

زنجیره امید حامی کودکان؛ از امروز تا فردای بهبودی

مطالعه خبر

محرومیت هزاران کودک از خدمات بیمارستانی که ساخته نشد

مریم مرعشی مدیرعامل مؤسسه خیریه بین‌المللی زنجیره...

مطالعه خبر