موسسه خیریه کودکان زنجیره امید

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید


 زنجیره امید خود را متعهد به ارائه خدمات مطابق با مواد اخلاقی زیر می‌داند: 

ماده 1 اصول اخلاقی مرتبط با بیماران:


-          هدف اصلی زنجیره امید فراهم نمودن خدمات بهداشتی و درمانی برای کودکانی است که به دلیل فقدان وسایل فنی و منابع مالی در کشور مبدا نمی توان از آنها مراقبت نمود.-         زنجیره امید از کودکانی که نیازدارند و نمی توانند هزینه درمان مربوط به بیماریشان را پرداخت کنند مراقبت می نماید.


-         ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی به کودکان فارغ از هرگونه تبعیض جنسیتی، دینی، نژادپرستانه، ملیتی 


-         ارائه خدماتی شايسته شان و منزلت انسانها و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي


-         زنجیره امید آموزشهای تخصصی پزشکی را برای گروه پزشکی فراهم می نماید تا پزشکان اطفال بتوانند کار درمان را به شایستگی انجام دهند.


-         زنجیره امید دانش پزشکی و فنی و تجهیزات و مواد مصرفی را در کشور هایی که ساختار بیمارستانی آنها کارآمد نمی باشد فراهم می نماید.


-         زنجیره امید جهانی نسبت به تسهیل توسعه ساختار بیمارستانی برای بر آورده نمودن نیاز های کودکان در کشور های مربوطه اقدام می نماید.


-         زنجیره امید دسترسی به آموزش و پرورش لازم برای توسعه هماهنگ کودکان را از طریق برنامه های حمایتی فراهم می کند.


-         ارائه خدمات بر پايه‌ صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهرباني به بیماران


-         ارائه خدمات مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران‌


-         تعهد برای مشارکت در دفاع از حقوق کودکان


-         ارائه اطلاعات و آموزش های کافی و در سطح درک بیمار یا همراه وی جهت ارتقا سطح خود مراقبتی و ارتقا ایمنی بیماران


ماده 2 اصول اخلاقی مرتبط با جمع آوری کمک های مالی :

-         

رعایت  اصول اخلاقی در معرفی موسسه و بیان اهداف آن به خیرین جهت جمع آوری منابع مالی و کمک های مردمی (پرهیز از هرگونه بزرگنمایی و فریب کاری در بیان اهداف، مقاصد، روش های کاری و معرفی موسسه هنگام جمع آوری کمک های مالی و جذب سرمایه).


- ارتقاء شفافیت روابط با خیرین به خصوص تعهد نسبت به پایبندی به منشور اخلاقی سازمان های اجتماعی و انسان دوستانه 


- دریافت هدایا و جلب سرمایه مطابق با اصول و قوانین و مقررات زنجیره امید


- تعهد کلیه اعضای موسسه در خصوص ذینفع نبودن در معاملات و یا خرید های موسسه و عدم برداشت یا تخصیص درآمدها به نفع خود و نیز عدم استفاده از تسهیلات و امکانات موسسه در جهت منافع شخصی


- شفاف و روشن بودن تمام ارتباطات حقوقی، مالی و یا سازمانی موسسه با سایر سازمان ها و نهاد ها 


- رعایت اصل راز داری، بی طرفی، پایبندی به اصول اخلاقی و اهداف خیرخواهانه موسسه و اجتناب از هر گونه تضاد منافع از سوی کارکنان و نیروهای داوطلب موسسه

ماده 3 اصول اخلاقی مرتبط با پرسنل :

.

-                  رعایت  ادب و نزاکت، عدالت و انصاف طبق موازین اخلاقی، انسانی و حرفه ای در  رفتار با کارکنان موسسه ( نیروهای موظف و نیروهای داوطلب) 

-         رفتار به دور از هرگونه تبعیض جنسیتی، دینی، نژادپرستانه و ... با کارکنان موسسه ( نیروهای موظف و نیروهای داوطلب) 


-          حفاظت از کارکنان موسسه (نیروهای موظف و نیروهای داوطلب) در برابر هرگونه آسیب روحی و جسمی در موسسه 


-          زنجیره امید تمام تلاش خود را در جهت حمایت از افرادی که هرگونه نقض موارد اخلاقی منشور اخلاقی سازمان را افشا می نمایند را انجام می دهد (گزارش موارد نقض اصول اخلاقی در موسسه بدون ترس از دست دادن موقعیت کاری می باشد و سازمان از حقوق فرد گزارش کننده حمایت می  نماید).


-         مقید بودن موسسه به رعایت  کلیه اصول و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار (ILO) که مورد تایید کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد از جمله کنوانسیون «ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک» که مورد تایید جمهوری اسلامی ایران می باشد و موسسه خود را موظف به رعایت آن می داند.


-         کارکنان موسسه تکریم، مهربانی و عشق به کودکان زنجیره امید را وظیفه خود دانسته و نهایت تلاش خود را در این جهت انجام می دهند .

ماده 4سایر موارد مرتبط با کدهای اخلاقی زنجیره امید:

.

-         شناسایی و رعایت تمامی موارد اخلاقی مرتبط با پروژه ها و برنامه های سازمان (قبل از طراحی و اجرای پروژه ها و برنامه ها، ریسک ها و مخاطرات اخلاقی آن ( از جمله عدم کلاهبرداری و فریب ذینفعان و...) شناسایی و تحت کنترل قرار می گیرند.)


-         تعامل با سایر موسسات خیریه داخلی و بین المللی، عدم رقابت با آنها و هم گام و هم قدم بودن با سایر موسسات جهت انجام امور خیرخواهانه 


نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

برگزاری کلینیک ارتوپدی دکتر نبیان

زنجیره امید حامی کودکان؛ از امروز تا فردای بهبودی

مطالعه خبر

محرومیت هزاران کودک از خدمات بیمارستانی که ساخته نشد

مریم مرعشی مدیرعامل مؤسسه خیریه بین‌المللی زنجیره...

مطالعه خبر