پیشرفت پروژه بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان زنجیره امید-مرداد 1401

گزارش پیشرفت تا پایان مرداد ماه 1401

تاریخ: 1401/6/20

عملیات اجرایی پروژه‌ی بیمارستان زنجیره‌ی امید تا پایان مردادماه 1401 تقریبا 16درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ بر وفق گزارش پیمان‌کار ناظر، حجم عملیات خاکی انجام‌شده تا تاریخ یادشده  20هزار متر مکعب بوده است؛ هم‌چنین حجم بتن‌ریزی 14هزار متر مکعب، حجم آرماتوربندی 2هزارو300 تن و حجم قالب‌بندی 16هزار متر مربع محاسبه شده است.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

محرومیت هزاران کودک از خدمات بیمارستانی که ساخته نشد

مریم مرعشی مدیرعامل مؤسسه خیریه بین‌المللی زنجیره...

مطالعه خبر

ساخت بیمارستان کودکان در کما

کودکان و کمبود خدمات درمانی تخصصی/ نماینده مجلس: ...

مطالعه خبر