زنجیره امید

Contact us

Tel & Address

Address: No.31- Fana Khosrow St.- Tajrish Sq.- Tehran

Tel: 22747681-021

Email: info@zanjirehomid.com

Latest News

La Chaîne de l'Espoir Directors Visited Zanjireh Omid Charity Institute

بازدید مدیران زنجیره امید فرانسه از زنجیره امید ا...

Read more

Appreciation for Your Attendance at Professor Keivan Mazda's Memorial Ceremony

قدردانی از همدردی و حضور در مراسم یادبود پرفسور ...

Read more

The Memorial Ceremony of Professor Keivan Mazda

The memorial service was held at Tehran Universit...

Read more