زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

گالری عکس: کلینیک دکتر مزدا آذر 1395

برگزاری کلینیک دکتر مزدا در خانه کودک زنجیره امید

تازه ترین اخبار

تغییر زندگی کودکان از طریق جراحی های تخصصی

کمیساریا با موسسه خیریه زنجیره امید در راستای حما...

مطالعه خبر

بازدید مدیران زنجیره امید فرانسه از ایران

بازدید مدیران زنجیره امید فرانسه از زنجیره امید ا...

مطالعه خبر

قدردانی از همدردی در مراسم یادبود پرفسور کیوان مزدا

قدردانی از همدردی و حضور در مراسم یادبود پرفسور ...

مطالعه خبر