زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

گالری عکس: حضور خانم ناتالی دوگل NATHALIE DE GAULLE

حضور خانم ناتالی دوگل NATHALIE DE GAULLE (نوه نخست وزیر سابق فرانسه Charles de Gaulle) و بازدید از اقامتگاه کودکان تحت درمان زنجیره امید

تازه ترین اخبار

دومین کلینیک فوق تخصصی دکتر مزدا در سال جاری

25 عمل جراحی در برنامه دکتر مزدا و همکارانش

مطالعه خبر