زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

گالری عکس: حضور خانم ناتالی دوگل NATHALIE DE GAULLE

حضور خانم ناتالی دوگل NATHALIE DE GAULLE (نوه نخست وزیر سابق فرانسه Charles de Gaulle) و بازدید از اقامتگاه کودکان تحت درمان زنجیره امید

تازه ترین اخبار

تغییر زندگی کودکان از طریق جراحی های تخصصی

کمیساریا با موسسه خیریه زنجیره امید در راستای حما...

مطالعه خبر

بازدید مدیران زنجیره امید فرانسه از ایران

بازدید مدیران زنجیره امید فرانسه از زنجیره امید ا...

مطالعه خبر

قدردانی از همدردی در مراسم یادبود پرفسور کیوان مزدا

قدردانی از همدردی و حضور در مراسم یادبود پرفسور ...

مطالعه خبر