زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

پیشرفت چشمگیر پروژه بزرگ بیمارستان

پیشرفت چشمگیر پروژه بزرگ بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی فوق تخصصی کودکان اميد

تاریخ: 1398/5/31

پیشرفت چشمگیر پروژه بزرگ بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی فوق تخصصی کودکان اميد
عملیات خاک برداری و نیلینگ این پروژه تا پایان مرداد ماه نزدیک به ۶۰ درصد پیشرفت داشته است که شامل گود برداری، حمل خاک، شات کریت و استحکام اولیه جداره گود بوده است. ادامه این عملیات نیز به شکل ۲۴ ساعته در محل احداث این پروژه در حال انجام است.


نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

مراسم انعقاد تفاهم نامه پنج ساله

میان سازمان بهزیستی کشور و مؤسسه خیریه بین المللی...

مطالعه خبر