زنجیره امید

اولين درمانگاه چند رشته اي ارزيابي و درمان بيماران نوروماسكولار

در بيمارستان دكتر شريعتي به سرپرستي دكتر نبيان از اعضاء موسسه زنجيره اميد برگزار شد.

تاریخ: 1398/9/27

<p>اولين درمانگاه چند رشته اي ارزيابي و درمان بيماران نوروماسكولار در بيمارستان دكتر شريعتي به سرپرستي دكتر نبيان از اعضاء موسسه زنجيره اميد برگزار شد.&nbsp;<br />در اين درمانگاه به بررسي و درمان بيماران نوروماسكولار از جمله بيماران مبتلا به&nbsp; فلج مغزي، ميلومننگوسل ، ديستروفي عضلاني، ميوپاتي و ... پرداخته مي شود.&nbsp;<br />در اين درمانگاه متخصصين رشته هاي مختلف در ارتباط با بيماري هاي عصبي عضلاني شركت داشته و از نظرات ايشان در برنامه درماني بيماران استفاده مي شود.&nbsp;<br />دكتر رحيمي متخصص طب فيزيكي&nbsp;<br />دكتر عبدي متخصص داخلي اعصاب&nbsp;<br />دكتر آئين فر متخصص جراحي اعصاب&nbsp;<br />دكتر ارشادي هيأت علمي ارتوز<br />دكتر ارشادي هيأت علمي ارتوز و پروتز&nbsp;<br />دكتر وفايي فلوشيپ ارتوپدي كودكان&nbsp;<br />دكتر نبيان فلوشيپ ارتوپدي كودكان</p><p><br /></p>

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار