زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

اولین سالگرد پرواز پروفسور کیوان مزدا برگزار شد

به گزارش واحد روابط عمومی موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید

تاریخ: 1398/7/11

اولین سالگرد فوت پروفسور کیوان مزدا در محل پروژه بيمارستان فوق تخصصی ۵۴۰ تخت‌خوابی کودکان امید برگزار شد.
این مراسم با حضور مریم مرعشی مدیر عامل زنجیره امید ،همراه او در همه این سال ها و دکتر مهرپور و دکتر نبیان و جمعی از مهندسین پروژه بيمارستان، هنرمندان و بیماران و دوستداران آن مرحوم برگزار گردید.در بخشی از مراسم حاضرین خاطرات شیرین حضور پر مهر او را ذکر کردند و پیام تصویری آرین مزدا دختر ایشان نیز از پاریس پخش شد.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

آغاز همکاری و حمایت بانک رفاه

از درمان و جراحی فوق تخصصی ۱۰ کودک مبتلا به بیمار...

مطالعه خبر

مرحله خاک برداری و نیلینگ

پروژه بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی فوق تخصصی زنجیره ام...

مطالعه خبر