زنجیره امید

بازدید اعضای اتاق بازرگانی ایران و فرانسه

از زنجیره امید، مرکز NICU و پروژه ی بیمارستان

تاریخ: 1398/8/20

بازدید اعضای اتاق بازرگانی ایران و فرانسه از زنجیره امید، مرکز NICU و پروژه ی بیمارستان. 
در تاریخ بیست آبان ماه، تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و فرانسه، در تور بازدید از خانه اطفال زنجیره امید و مرکز NICU در مرکز طبی کودکان حضور یافتند، همچنین در پایان از محل پروژه بيمارستان فوق تخصصی ۵۴۰ تخت‌خوابی کودکان امید بازدید کردند و نشستی با مدیر عامل موسسه در رابطه با ساخت بیمارستان و همکاری ها و حمایت های اتاق بازرگانی از موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید برگزار کردند.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار