زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

گالری عکس: کلینیک ارتوپدی دکتر ویکارت و دکتر زرگر در خانه اطفال زنجیره امید

کلینیک ارتوپدی دکتر ویکارت و دکتر زرگر در تاریخ 27 دی ماه 95 در خانه اطفال مؤسسه خیریه زنجیره امید برگزار گردید.

تازه ترین اخبار

دومین کلینیک فوق تخصصی دکتر مزدا در سال جاری

25 عمل جراحی در برنامه دکتر مزدا و همکارانش

مطالعه خبر