زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

گالری عکس: کلینیک ارتوپدی دکتر ویکارت و دکتر زرگر در خانه اطفال زنجیره امید

کلینیک ارتوپدی دکتر ویکارت و دکتر زرگر در تاریخ 27 دی ماه 95 در خانه اطفال مؤسسه خیریه زنجیره امید برگزار گردید.

تازه ترین اخبار

شروع پاییز با آرزوی درمان 22 کودک

در اولین روز از پاییز کلینیک ارتوپدی در زنجیره ام...

مطالعه خبر

جراحی 30 کودک به صورت رایگان

30 کودک توسط پروفسور کیوان مزدا مورد عمل جراحی قر...

مطالعه خبر

گفتگو با دکتر مهرپور

ترديدي در راهمان نداريم

مطالعه خبر