زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

گالری عکس: کلینیک ارتوپدی دکتر ویکارت و دکتر زرگر در خانه اطفال زنجیره امید

کلینیک ارتوپدی دکتر ویکارت و دکتر زرگر در تاریخ 27 دی ماه 95 در خانه اطفال مؤسسه خیریه زنجیره امید برگزار گردید.

تازه ترین اخبار

تغییر زندگی کودکان از طریق جراحی های تخصصی

کمیساریا با موسسه خیریه زنجیره امید در راستای حما...

مطالعه خبر

بازدید مدیران زنجیره امید فرانسه از ایران

بازدید مدیران زنجیره امید فرانسه از زنجیره امید ا...

مطالعه خبر

قدردانی از همدردی در مراسم یادبود پرفسور کیوان مزدا

قدردانی از همدردی و حضور در مراسم یادبود پرفسور ...

مطالعه خبر