زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

گالری عکس: زنجیره شادی

گاه با لبخندى ساده می توانی دردها و غم های کودکان را به شادی بدل کنی! لبخندهای صادقانه، قطعه های پازل خوشبختی اند!

تازه ترین اخبار

حضور نماینده سفارت ژاپن در زنجیره امید

بازدید ، ابراز همدردی و امکان همکاری‌های آینده

مطالعه خبر

آغاز ساخت بیمارستان 540 تختخوابی زنجیره امید

وزیر بهداشت بهداشت، نمایندگان مجلس، هنرمندان و خی...

مطالعه خبر