زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

گالری عکس: زنجیره شادی

گاه با لبخندى ساده می توانی دردها و غم های کودکان را به شادی بدل کنی! لبخندهای صادقانه، قطعه های پازل خوشبختی اند!

تازه ترین اخبار

آغاز ساخت بیمارستان 540 تختخوابی زنجیره امید

وزیر بهداشت بهداشت، نمایندگان مجلس، هنرمندان و خی...

مطالعه خبر

کلینیک دست پروفسور ولنتی در زنجیره امید

با حضور تیم پروفسور ولنتی و دکتر زرگر

مطالعه خبر