زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

جلسه بررسی وضعیت بیماران قلبی تحت پوشش زنجیره امید

با حضور پروفسور لکور گیه و تیم ایشان از فرانسه

تاریخ: 1397/12/11

جلسه بررسی وضعیت بیماران قلبی تحت پوشش موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید با حضور پروفسور لکور گیه و تیم ایشان از فرانسه و همچنین همراهی تیم پزشکان فوق تخصص قلب زنجیره امید و پرستاران بخش NICU در مرکز طبی کودکان برگزار شد.

در این جلسه، شرایط ۶ کودک بیمار که وضعیت پیچیده ای دارند بررسی شد که ۴ کودک در نوبت جراحی و ۲ کودک تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند. در هفته جاري نیز جراحی و درمان تعدادی دیگر از نوزادان و کودکان بیمار قلبی انجام خواهد شد.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

اولين درمانگاه چند رشته اي ارزيابي و درمان بيماران نوروماسكولار

در بيمارستان دكتر شريعتي به سرپرستي دكتر نبيان ا...

مطالعه خبر

پیشرفت مرحله خاک برداری

بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی فوق تخصصی کودکان اميد

مطالعه خبر

جلسه بررسی وضعیت بیماران قلبی تحت پوشش زنجیره امید

با حضور پروفسور لکور گیه و تیم ایشان از فرانسه

مطالعه خبر