زنجیره امید

جلسه بررسی وضعیت بیماران قلبی تحت پوشش زنجیره امید

با حضور پروفسور لکور گیه و تیم ایشان از فرانسه

تاریخ: 1397/12/11

جلسه بررسی وضعیت بیماران قلبی تحت پوشش موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید با حضور پروفسور لکور گیه و تیم ایشان از فرانسه و همچنین همراهی تیم پزشکان فوق تخصص قلب زنجیره امید و پرستاران بخش NICU در مرکز طبی کودکان برگزار شد.

در این جلسه، شرایط ۶ کودک بیمار که وضعیت پیچیده ای دارند بررسی شد که ۴ کودک در نوبت جراحی و ۲ کودک تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند. در هفته جاري نیز جراحی و درمان تعدادی دیگر از نوزادان و کودکان بیمار قلبی انجام خواهد شد.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار