زنجیره امید

با
اینستاگرام
زنجیره امید
همراه باشید

زنجیره امید

کودکان پناهنده

لیست انتظار کودکان

آی آدم‌ها

بر چهره ی کودکی اش طرح لبخندی بکشیم

مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید در تاریخ 5 تیرماه 1386 با شماره ثبت 22876 تأسیس شد. هدف اصلی این مجموعه فراهم نمودن خدمات پزشکی و درمانی به کودکان زیر 18 سال بی بضاعتی است که از بیماریهای قلبی و ارتوپدی و ناهنجاریهای ترمیمی و پلاستیک رنج می برند . این مؤسسه همکای های علمی نزدیکی با مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید فرانسه(La Chaine de l’Espoir) دارد.

بیشتر بدانیم

فعالیت های درمانی زنجیره امید

تازه ترین اخبار

بخش پایانی صحبت های خانم بنی اعتماد خبرگزاری مهر

تلخ نیستم و به مبارزه باور دارم-به من مُهر سیاه‌ن...

مطالعه خبر

خداحافظی با چشمان اشک‌بار- تو را من چشم در راهم

روایت رخشان بنی‌اعتماد از «آی آدم‌ها»

مطالعه خبر