زنجیره امید

با
اینستاگرام
زنجیره امید
همراه باشید

زنجیره امید

کودکان پناهنده

Hey People , an unveiling ceremony

لیست انتظار کودکان

بر چهره ی کودکی اش طرح لبخندی بکشیم

مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید در تاریخ 5 تیرماه 1386 با شماره ثبت 22876 تأسیس شد. هدف اصلی این مجموعه فراهم نمودن خدمات پزشکی و درمانی به کودکان زیر 18 سال بی بضاعتی است که از بیماریهای قلبی و ارتوپدی و ناهنجاریهای ترمیمی و پلاستیک رنج می برند . این مؤسسه همکای های علمی نزدیکی با مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید فرانسه(La Chaine de l’Espoir) دارد.

بیشتر بدانیم

فعالیت های درمانی زنجیره امید

تازه ترین اخبار

زنجیره میزبان سفرای خارجی

مراسم اکران فیلم آی آدم ها و معرفی فعالیت های زنج...

مطالعه خبر

Hey People , an unveiling ceremony

The documentary film of “Hey People” is one of th...

مطالعه خبر